THÔNG BÁO Về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2023

ỦY BAN NHAN DÂN

XÃ GIA HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Gia Hưng, ngày 28 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2023

Thực hiện công văn số 04 – CT/HU ngày 6/4/2023 của ban Thương vụ huyện ủy Gia Viễn và kế hoạch số 05 KH/ UBND ngày 5/5/2023 của UBND huyện Gia Viễn

Thực hiện hướng dẫn số 225 Hướng Dẫn - Ban chỉ huy quân sự huyện Gia Viễn . Về nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2023 để thực hiện tốt công tác tuyên truyền  cho nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023. Gồm 6 xã trên địa bàn huyện trong đó có xã Gia Hưng. UBND xã thông báo thời gian tổ chức diễn tập 2 ngày: Từ 7h ngày 29/6 đến 17h ngày 29/6/ 2023. Địa điểm diễn tập tại  Hội trường tầng 2 UBND xã và Trường Tiểu học xã Gia Hưng. Ngày 30/6/2023 diễn tập thực binh tại xã Gia Thịnh.

UBND xã xin trân trọng thông báo, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ là nhiệm vụ chính trị, đặc biệt giáo dục chính trị sâu rộng cho cán bộ Đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tham gia diễn tập, để  cuộc diễn tập thành công UBND xã yêu cầu nhân dân trong khu vực diễn tập nghiêm chỉnh chấp hành những nội quy, quy định của UBND xã trong thời gian diễn tập.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

 

Bùi Trọng Tình


  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập