Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trong điều kiện tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 20/VHTT
Ngày ban hành 03/04/2022
Ngày hiệu lực 03/04/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trong điều kiện tình hình mới
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Lê Thị Thanh
Tài liệu đính kèm cv_cho_phep_hoat_dong_dich_vu_trong_dieu_kien_binh_thuong_moi.pdf