Thông báo về việc thực hiện phòng chống dịch covid - 19

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA HƯNG

 

 


 

  Số: 65/TB-UBND

V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid -19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 


               Gia Hưng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

 

 

 

 

 

Kính gửi: - UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể xã

  • Các đơn vị trên địa bàn xã
  • Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã
  • 13 cơ sở xóm

Thực hiện công văn số 226/UBND, ngày 06/05/2021của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Tiếp tục triển khai một số biện pháp  phòng, chống dịch bệnh covid – 19.

Thự hiện công văn số 531/UBND, ngày 06/05/2021 của UBND huyện Gia Viễn về việc triển khai thực hiện công điện số 570/CĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc, tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh covid – 19.

Trước tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới dịch bệnh đã lây lan nhanh và xuất hiện ở hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam dịch bệnh Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp khó lường. Để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid-19, UBND xã, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Gia Hưng yêu cầu trưởng các ban ngành đoàn thể, các đơn vị trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức, các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 13 cơ sở xóm; cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Ban chỉ đạo phòng chống covid – 19 xã.

Thông báo cho các tổ chức, cá nhân tạm dừng tổ chức các Lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, quán PiA, trò trơi điện tử, quán bar, vũ trường, xông hơi massage, game online, hoạt động tại rạp chiếu phim trên địa bàn. Dừng tất cả các hoạt động trên cho đến khi có thông báo mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương,  của tỉnh, của Huyện, về phòng chống dịch bệnh covid – 19 trong hoạt động văn hóa, thể thao.

- Tạm dừng tổ chức cho người đi tham quan, du lịch; tổ chức các Lễ hội, các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Karaoke, quán PiA, trò trơi điện tử trên địa bàn. Dừng tất cả các hoạt động trên cho đến khi có thông báo mới.

Tất cả các trường hợp F1, F2 đã có quyết định cách ly tại nhà, không được ra khỏi nhà, không tiếp xúc với những người xung quanh. Yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc cách ly, nếu phát hiện trường hợp nào không thực hiện đúng việc cách ly tại nhà sẽ bị xử lý theo quy định.

2. Các Cơ quan ban ngành, đơn vị, cơ sở xóm:

- Thường xuyên cập nhật nắm bắt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của xã về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tự bảo vệ mình, tự bảo vệ gia đình mình, và bảo vệ cộng đồng; tuyên truyền vận động người dân không đi ra ngoài khi không có những việc cần thiết.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo sức khỏe y tế, vận đòng nhân dân vệ sinh bản thân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thuốc sát khuẩn, làm vệ sinh môi trường trong khu dân cư, vệ sinh nhà cửa.

- Không tổ chức các sự kiện như cưới hỏi, giỗ chạp; hạn chế đi lại, không tụ tập đông người.

- Đối với khu vực chợ viến là nơi mua sắm và trao đổi hàng hóa, mọi người  phải  đeo khẩu trang giữ khoảng cách tiếp xúc, khẩn trương mua bán hàng hóa không kéo dài thời gian, hạn chế đi lạị. Những người không đeo khẩu trang không được phép vào chợ, các mặt hàng không cần thiết như Quần áo, dầy dép, chăn màn…. Không được bán. Ban Quản lý chợ chuẩn bị thuốc sát khuẩn hướng dẫn người dân khi ra vào chợ phải rửa tay sát khuẩn.

- Đối với các đồng chí xóm trưởng, y tế thôn bản khẩn trương hướng dẫn, đăng ký cho người dân trong xóm khai báo sức khỏe y tế theo quy định. Rà soát thống kê và khai báo kịp thời số người từ  Tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương cở sở 2, ở nước ngoài và ngoài tỉnh về địa phương; Người dân đã từng điều trị, thăm thân nhân, chăm sóc thân nhân, khám bệnh, hoặc đến liên hệ công tác tại các bệnh viện khác phải thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe cách ly phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh và thực hiện việc khai báo sức khỏe y tế toàn dân.

- Đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly phải thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc cách ly, không nên đi lại ra ngoài, không tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm việc khai báo sức khỏe y tế; thực hiện việc hướng dẫn và hợp tác với cơ quan chức năng trong việc khai báo trung thực, đầy đủ, chính xác những vấn đề có liên quan.

- BCĐ thường xuyên phun thuốc khử trùng tại các nơi công cộng, nơi tiếp xúc đông người theo quy định.

- Lực lượng công an xã tiếp tục tuần tra, kiểm tra những người không thực hiện nghiêm thì cương quyết sử lý theo quy định của pháp luật.

  1.  Đài truyền thanh xã:

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid – 19, tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã biết được cùng tổ chức thực hiện.

UBND xã, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Gia Hưng yêu cầu trưởng các ban ngành đoàn thể, các cơ quan trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức, 13 cơ sở xóm, cán bộ đảng viên và nhân dân xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong giai đoạn này. Tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 qua Văn phòng HĐND &UBND xã, trạm y tế xã. Những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm thông báo này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;

- TT HĐND xã;

- CT, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành đoàn thể;

- Các cơ sở xóm;

- Đài truyền thanh xã;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

      Đinh Khắc Thủy

 

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 329
  • Tất cả: 14 322
Đăng nhập